ครุปริทัศน์

กิจกรรมครุปริทัศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
     ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

           งานครุปริทัศน์ จัดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สาธารณะชนและชุมชนได้ชื่นชมผลงาน ของนักศึกษาในแต่ละสาขา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น